مقاله پاسخ بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا به درمان هیدروکسی اوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ منتشر شده است.
نام: پاسخ بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا به درمان هیدروکسی اوره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتا تالاسمی اینترمدیا
مقاله هیدروکسی اوره
مقاله هموگلوبین جنینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولی باشی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: همتی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: هورفر حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هیدروکسی اوره یک عامل شیمی درمانی شناخته شده است که به منظور درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو منجر به القای سنتز g-globin می شود و بنابراین می تواند برای درمان بتا تالاسمی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات مختلف نشان داده است که در بعضی از این بیماران، دارو سطح گلوبین کل و HbF (Hemoglobin F) را افزایش می دهد. با وجود این، تاثیر بالینی هیدروکسی اوره در بیماران مبتلا به تالاسمی هنوز مورد بحث است. در مطالعه حاضر، پاسخ کلینیکی بیماران نسبت به دارو، مورد بررسی قرار گرفته است.
روش ها: این مطالعه تجربی از نوع وابسته به آینده بود. جامعه مورد مطالعه، بیماران بتا تالاسمی اینترمدیای مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان بین سال های ۹۱-۱۳۸۹ بودند. تاثیر دارو در ۴۶ بیمار از طریق تعیین تغییرات سطح Hb (Hemoglobin) و HbF قبل و پس از یک سال درمان با دارو مورد بررسی قرار گرفت. درمان، بر اساس وزن بدن به صورت کپسول ۵۰۰ میلی گرمی به میزان ۲۰ mg/kg/day انجام گرفت. بیماران از نظر عوارض دارو نیز تحت نظر قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سطح هموگلوبین کل پس از درمان به میزان ۰٫۴۷±۱٫۱۲ gr/dl و میانگین سطح HbF به میزان ۶٫۰۴±۱٫۴۳ درصد افزایش داشت که میانگین اول از لحاظ آماری معنی دار بود، اما میانگین دوم معنی دار نبود. همچنین مصرف دارو سبب بهبود وضعیت بیمار شد و عارضه ای به دنبال نداشت.
نتیجه گیری: به نظر می رسد داروی هیدروکسی اوره در اکثر بیماران مبتلا به بتا تالاسمی اینترمدیا موثر است و می تواند برای درمان آن ها مورد استفاده قرار گیرد.