مقاله پاسخ اپتوموتوری در ماهی گورخری (Danio rerio) به محرک سیاه-سفید، سبز-خاکستری و قرمز-خاکستری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: پاسخ اپتوموتوری در ماهی گورخری (Danio rerio) به محرک سیاه-سفید، سبز-خاکستری و قرمز-خاکستری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی گورخری
مقاله اپتوموتوری
مقاله رفتار
مقاله دید
مقاله سرعت
مقاله پهنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی هاله
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی پور نادر
جناب آقای / سرکار خانم: روضاتی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اپتوموتوری یکی از روشهایی است که طی آن رفتار بینایی ماهی نسبت به اشیا متحرک ارزیابی می گردد. تحقیق حاضر بر روی عکس العمل ماهی گورخری نسبت به اشیا متحرک می باشد. در این آزمایش، از ماهی های گورخری تازه بالغ شده از هر دو جنس استفاده گردید. به منظور بررسی و مطالعه قدرت بینایی ماهی در این پژوهش از دستگاهی دست ساز استفاده شد. آزمایش با پهناهای مختلف (نوارهای کاغذی) سیاه و سفید (۱، ۲ و ۷ سانتی متری) و همچنین با پهنای ۱ سانتی متری با نوارهایی به رنگ قرمز- خاکستری و سبز- خاکستری در سرعت های مختلف ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۰ و ۱۵ دور در دقیقه انجام گرفت. نتایج حاصل از ANOVA دو طرفه اختلاف معنی داری را در بین سرعتها و پهناهای مختلف نشان داد (۰٫۰۵>P). ارزیابی نتایج نشان داد که در پهناهای مختلف، ماهیان بیشترین پاسخ اپتوموتوری را در سرعت ۱۰ دور در دقیقه (۰٫۱۳±۰٫۶۵) و کمترین پاسخ را در سرعت ۲ دور در دقیقه (۰٫۲۲±۰٫۰۷-) نشان دادند. همچنین بهترین قابلیت دید ماهی ها در پهنای ۱ سانتی متری (۰٫۱۳±۰٫۷۰) (۰٫۰۵>P) مشاهده گردید. در آزمایش دیدرنگی نیز، مشاهده شد، بین سرعت ‌ها و نوارهای رنگی مختلف، تفاوت معنی داری وجود ندارد     با این وجود ماهیان پاسخ اپتوموتوری بیشتری به رنگ سبز-خاکستری (۰٫۱۳±۰٫۱۰) و سرعت دور در دقیقه ()۰٫۱۳±۰٫۴۱ از خود نشان دادند. ۱۰  .(P>0.05)