مقاله پاسخ ایمنی به واکسن هپاتیت B در کارکنان درمانی بیمارستان ۱۷ شهریور آمل در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: پاسخ ایمنی به واکسن هپاتیت B در کارکنان درمانی بیمارستان ۱۷ شهریور آمل در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتیت B
مقاله ایمنی
مقاله آنتی بادی
مقاله واکسیناسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نیک خواهان بابک
جناب آقای / سرکار خانم: نظری رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: واکسیناسیون از مهم ترین راه ها برای پیشگیری از هپاتیت B است. اما با توجه به این که برخی از افراد واکسینه شده علیه هپاتیت B، پاسخ دفاعی مناسبی نشان نمی دهند، این مطالعه به منظور بررسی میزان پاسخ ایمنی کارکنان درمانی بیمارستان ۱۷ شهریور آمل نسبت به واکسینایون هپاتیت B انجام گردید.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی تعداد ۱۱۷ نفر از کارکنان درمانی بیمارستان هفده شهریور آمل در سال ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی هپاتیت B با روش الیزا روی نمونه سرمی آن ها اندازه گیری شد و نتایج با توجه به مدت زمان سپری شده از واکسیناسیون، سن و جنس مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی تعداد ۱۱۷ نفر از کارکنان درمانی بیمارستان هفده شهریور آمل در سال ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی هپاتیت B با روش الیزا روی نمونه سرمی آن ها اندازه گیری شد و نتایج با توجه به مدت زمان سپری شده از واکسیناسیون، سن و جنس مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
استنتاج: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که انجام واکسیناسیون علیه هپاتیت B، تضمین کننده ایمنی کامل و مادام العمر افراد واکسینه شده نیست و ایمنی ایجاد شده در زنان بیش تر بوده و تحت تاثیر مدت زمان طی شده از آخرین دوز واکسن قرار دارد.