سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود بذرافشان –
عزیز همایونی راد –
مهدی احتشامی –

چکیده:

در دههی اخیر شاهد تغییرات چشمگیری در درک نقش غذاها در ارتقا ی سطح سلامت انسان میباشیم، تحقیقات علمی از بررسی نقش غذا به عنوان منبع انرژی و نقش ساختمانی در بدن به بررسی فعالیت بیولوژیکی غذاها در ارگان های مختلف تغییر جهت داده است. پیشرفتهای علمی و دستیابی به نتایج قابل توجه سبب گردیده تا مصرف کنندگان نیز به نقش غذاها در بهبود کیفیت زندگی، طول عمر و پیشگیری از بیماری ها علاقهمند شوند. در این راستا فن آوری مواد غذا یی به سمت تولید غذاهای با کیفیت بالاتر و ارزش تغذیه ای بیشتر سوق پیدا کرده است. برای نیل به این هدف تولید محصولات پر وبیوتیکی از جایگاه خاصی برخوردار شده است. از آنجایی که لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس یکی از پرکاربردترین ریزسازواره های پروبیوتیکی در صنایع غذایی می باشد، تصمیم به بررسی جنبه های مختلف پاسخهای استرسی آن بر اساس مقالا ت چاپ شده در فاصله سالهای ۲۰۱۰-۱۹۹۰ گرفتیم. استرسهای مورد بررسی در این مقاله شامل استرس های گرمایی، سرمایی، اکسیداتیو، اسمزی، صفراوی، اسیدی و کمبودمواد غذایی هستند. از آنچه بیان شد نتیجه می گیریم که لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس همانند سایر باکتری ها قدرت ساز ا گر شدن باشرایط نامساعد را دارد و مقاومت آن در فاز سکون نسبت به فاز لگاریتمی رشد بیشتر است.