سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا جهانبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ابوالفضل رضاطلب – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پریسا رحیمی – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

مایکروویو یکی از روشهای نوین در صنایع غذایی می باشد که از طریق امواج الکترومغناطیسی ایجاد حرارت می کند در صنایع غذایی کاربردهای زیادی از جمله پاستوریزه کردن شیر دارد پاستوریزه کردن شیر در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد انجام می گیرد که این دما سبب از بدن رفتن مقداری از ترکیبات شیر می شود دراین تحقیق به بررسی پاستوریزهکردن شیر با امواج مایکروویو و تاثیر ان برترکیبات مغذی شیر از جمله ویتامین های لایزین، هیدروکسی متیل فورفورال و … و میکرو ارگانیزم ها از جمله سودوموناس ائروژینوزا، اشرشیاکلی استافیلوکوکوس اورئوس، کاندیداالبیکانز و انتی ژن IgG anti-B-Lg موجود در شیر و مقایسه آن با روش معمولی پرداخته ایم.