سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه سادات مداح – کارشناسی ارشد معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، مرکز کرد
سیدحسام الدین عقیلی – کارشناسی ارشد شهرسازی،

چکیده:

شهرها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسانها، برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستمهای طبیعی ندارند . کوشش های جهانی برای حفظ محیططبیعی بیشتر در گیر اکوسیستم های نسبتا بکر و دارای تنوع زیستی و حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد و در معرض خطر انقراض می باشند و نسبت به طبیعت نزدیک محل کار و زندگی انسان ها، فضای سبزکوچک داخل شهرها و نیز فواید آن ها برای مردم توجه کمتری شده است . هرچند که مدارک تجربی و گاهی محاسباتی ارتقا کیفیت شهری را به واسطه مناطق طبیعی نشان می دهند، حضور مکان های طبیعی و اجزایطبیعی در زمینه شهری از راه های بسیاری در کیفیت زندگی نقش دارند. فضاهای سبز به دلیل کارکردهای اکولوژیکی، اجتماعی، روانی و نقش مهم آن در کالبد شهری، به عنوان جزء ضروری پیکره شهرها در متابولیسم آنهانقش اساسی دارند . تجربه یک پارک ممکن است به کاهش فشار روانی، ارتقای معنویت، بخشش زندگی دوباره به ساکنان شهر و تامین حس آرامش و آسایش بیانجامد. هدف این مقاله عنوان نمودن اهمیت طبیعت شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و پایداری شهری که در آن زیست می نماید است