سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید پاپ زن – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ
حسین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دان

چکیده:

یکی از مهم ترین نیازهایی که ذهن تمامی مسئوولان و کارشناسان را در کشورهای مختلف جهان به خود مشغول داشته است، موضوع تامین انرژی طی سالهای آتی، بهینه سازی انرژی و بکارگیری و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی گریزناپذیر برای نفت می باشد. بر همین اساس یکی از کارهای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و کاربردی که اخیراً در کشورهای مختلف متداول شده و طرفداران بسیاری را جلب نموده، پارک انرژی است. پارک انرژی، منطقه ای پارک گونه است که معمولاً در اطراف شهرها یا روستاها در نظر گرفته می شود و بنا به قوانین موجود یا تصمیم صاحبان صنایع، جهت استفاده گروه خاصی از صنایع تولیدی یا خدماتی با امکانات اقتصادی، زیربنایی و تفریحی مشترک اختصاص می یابد. بنابراین افراد ضمن لذت بردن از فضای طبیعی اطراف خود، حس وابستگی به طبیعت را در خود پیدا کرده و یاد م یگیرند که در نگهداری محیط طبیعی، گیاهان و جانوران و هر آنچه به تداوم این محیط وابسته است، حداکثر تلاش خود را بکنند و خصوصا به افراد در مورد وظائف و مسئولیت شهروندی در راستای مدیریت مواد زائد جامد شهری و بازیافت زباله، تفکیک آنها و بسیاری از مسائل و نیز اهمیت و لزوم آنها آموزش داده م یشود. به این ترتیب این نوع پار کها هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیکی م یباشند. در کشور ایران نیز اقداماتی جهت احداث پارک انرژی در مراکز استا نهای کشور صورت گرفته است. بنابراین هدف از این مقال هی کتابخانه ای آشنایی خوانندگان با نوع فعالی تهای انجام گرفته در این گونه پارک ها و تاسیس این پارک ها به عنوان سازوکاری برای آموزش همگانی به منظور رشد و توسعه کاربرد انرژ یهای نو و برقراری تعادل زیست محیطی پایدار در کشور می باشد.