سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحمت الله رضایی –

چکیده:

پارلمان از مهمترین ارکان حاکمیت یک نظام سیاسی و تجلی حضور مردم محسوب می شود و از همین طریق است که میزان مردمی بودن یا نبودن برخی ازانواع حکومت مشخص میگردد از سوی دیگر می دانیم که نظام سیاسی افغانستان مبتنی براسلام و دستورات دینی است حال مهمترین پرسشی که فراروی ایننظام قرار دارد نحوه جمع کردن میان حضور مردم و تامین اسلامیت آن و به تعبیری دیگر مقبولیت و مشروعیت حقانیت آن است تا زمانی که نظامی نتوانند مقبولیت و مشروعیت خود را تثبیت نماید تداوم کارایی و کارآمدی نخواهد داشت به نظرمیرسد تنها راه مطمئن برای تثبیت مقبولیت و مشروعیت پارلمان آینده ایجاد ساختار حکومتی و سیاسی شایسته است که از سویی بتواند حضور گسترده مردم را همراه داشته باشد و از سوی دیگر بتواند به نیازهای آنان پاسخ دهد بی گمان از مهمترین نیازهای امروز آن کشور تامین عدالت درتمامی ساحتهای قدرت و حاکمیت است. بی توجهی به این امر چالشهایی را بهوجود خواهد آورد که می تواند گامی به عقب تلقی گردد.