سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده سرامیک،پژوهشگاه مواد و انرژی
ایمان مباشرپور – هیات علمی پژوهشکده سرامیک،پژوهشگاه مواد و انرژی
سید محمد سه برادر – کارشناس تصفیه پساب، شرکت هواپیما سازی ایران، شاهین شهر، اصفهان

چکیده:

توسعه محصولات جدیدی که به وفور یافت شوند، ارزان قیمت بوده و دارای کمترین اثر مضر بر روی محیط زیست باشند و برای حفاظت و اصلاح منابع طبیعی بهکار رفته که از مهمترین موضوعات مطرح شده در علم مواد و محیط زیست است. پسماند گل قرمز کارخانه های تولید آلومینا، این ویژگیها را داشته و از پتانسیل لازم برای جذب و جمع آوری فلزات سنگین و سمی، مانند کروم از محلولهای آبی برخوردار است. بدین منظور، پسماندگل قرمز تهیه شد، خواص و ترکیب آن توسط تکنیکهای XRD، XRF، BET تعیین شد. در ادامه، اثر عوامل مختلف بر میزان جذب کروم از محلول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار جاذب، درصد حذف کروم از محلول افزایش می یابد اما مقدار کروم جذب شده بر واحد جرم جاذب کاهش می یابد. به طوریکه از ۴۶۵ میلی گرم کروم بر گرم جاذب برای مقدار جاذب ۳۰ گرم بر لیتر، به ترتیب به ۴۱۰ و ۲۵۳ میلی گرم بر گرم برای مقدار جاذب ۶۰ و ۱۲۰ گرم بر لیتر می رسد. بررسی اثر pH بر میزان حذف کروم از محلول نشان داد که با کاهش pH درصد حذف افزایش می یابد.