سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهری مستاجران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تحصیلات تکمیل
حمیدرضا ناجی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیلات صنعتی کرمان ایران ک

چکیده:

وسایل سیار شخصی، مانند تلفن های همراه، تلفن های هوشمندبه راحتی دزدیده یا گم می (PDA) و همراهان دیجیتالی شخصیشوند. بدلیل وجود برنامه های کاربردی متنوع و بسیار ح یاتی مانندبرنامه های کاربردی پرداخت سیار و بانکداری سیار بر روی آن ها،امکان از دست رفتن اطلاعات و داده های محرمانه وسایل وجوددارد. بنابراین نیاز شدیدی به تشخیص جانشینی کاربر در زمان بروزآن وجود دارد. یک مشکل اساسی در طراحی چنین مکانیزمی تعریفمعیارهای لازم برای مانیتور شدن است. در این مقاله، ساختار مفهومیکشف جانشنی کاربر برای کاربران وسایل سیار که بر روی وسیله آنها برنامه های کاربردی بانکداری سیار و پرداخت سیار نصب گردیدهاست، پیشنهاد می گردد. این ساختار مبتنی بر پارامترهای رفتاری و بااست و تمامی جنبه Bandura تکیه بر نظریه شناختی اجتماعیهای رفتاری و محیطی تأثیر گذار در آن لحاظ شده است.