سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا اشرفی – استادیار دانشگاه رازی
شاهین بیدمشکی – دانشجویان کارشناسی ارشد
سمیه یاقوتی –

چکیده:

درسازه های بتنآرمه کنترل نیروها و تغییرشکلهای ناشی اززلزله و همچنین بهینه نمودن مقاطع ازاهمیت ویژه ای برخوردار است یکی از روشهایی که درسازه های مزبور به منظور کنترل جابجایی و تحمل نیروهای جانبی مورد استفاده قرارمیگیرد استفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح است دیوارهای برشی بتن مسلح دارای انواع متفاوتی است کهریک بنا به شرایط لرزه ای سازه و احتیاجات شکل پذیری مورد استفاده قرارمیگیرند شکل پذیری و درنتیجه مستهلک نمودن انرژی از آنجهت اهمیت می یابد که معمولا طراحی اغلب سازه ها به صورتی که براثر زلزله های متوسط تا شدید پاسخ ارتجاعی داشته باشند مقرون به صرفه نمی باشد لذا آیین نامه ها ملزم میدارند که سازه ها می باشد از شکل پذیری کافی برخوردار بوده تا بتوانند بخش عمدها ی از انرژی ناش از زلزله را ازطریق تغییر شکلهای پلاستیک جذب کنند دراین مقاله به بررسی مکان تشکیل مفاصل پلاستیک دردیوارهای برشی پرداخته و عوامل موثر دربهسازی لرزه ای دیواره های مزبور رامورد مطالعه قرارمیدهیم