سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان مباشرپور – دکترا، هیات علمی پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی – دکترا، هیات علمی پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
هادی برزگربفروئی – دانشجوی دکترا، گروه مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
محسن ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

حضور فلزات سنگین در پسماند و فاضلاب‌های روان یکی از مشکلات اساسی است که باعث بروز مشکلات شده و بر‌روی سلامتی انسان، جانداران موجود در آن اقلیم و گیاهان تاثیر می‌گذارد. حذف فلزات سنگین به وسیله فرآیند جذب و رسوب دهی به عنوان سازوکارهای عمومی کاهش آسیب ناشی از فلزات سنگین مورد توجه است. در این پژوهش امکان ارزیابی حذف یون Cu2+از محلول‌های آبی به‌وسیله نانو کامپوزیت گاما آلومینا- نانو لوله کربنی بررسی شد. همچنین تاثیر عامل‌های فرآیند جذب مانند غلظت اولیه یون، جرم جاذب، و دما، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه یون مورد بررسی، و دما ظرفیت جذب افزایش یافته و با افزایش جرم ماده جاذب، ظرفیت جذب یون‌ Cu2+ توسط نانو کامپوزیت گاما آلومینا- نانو لوله کربنی کاهش می‌یابد. این پژوهش نشان داد که نانو کامپوزیت گاما آلومینا- نانو لوله کربنی می‌تواند به‌عنوان یک جاذب موثر و دوست دار محیط زیست برای حذف فلز سنگین دو ظرفیتی مس از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.