سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان اسماعیل نژاد – عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
میثم رجبی – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده:

گاز طبیعی به عنوان یک سوخت پاک همواره در دنیا مورد توجه بوده است. ذخیره سازی گاز نیز، هم در کشورهای تولیدکننده و هم مصرف کننده یک موضوع اساسی بوده است. کشورهای تولید کننده برای داشتن صادرات پایدار و کشورهایمصرف کننده برای بالابردن قدرت خود در عقد قراردادهای گازی، اقدام به ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز نموده اند. روش-های مختلفی برای ذخیره سازی وجود دارد که هر کدام بسته به شرایط خاص محیط، می تواند استفاده شود. یکی از اینروشها که بسیار مورد توجه است، ذخیره سازی در مغارهای نمکی است. ذخیره سازی در مغارهای نمکی به دلیل اینکهقابلیت تزریق و برداشت در فواصل کوتاه زمانی وجود دارد، بسیار مورد توجه است و در صورت وجود پتانسیل زمین شناسیدر منطقه، می تواند از گزینه های ایدهال برای ذخیره سازی باشد. در مقاله ی حاضر سعی شده تا مهمترین پارامترهایتاثیرگذار در طراحی مغار، حفر چاه برای شستشوی مغار و عملیات شستشوی مغار بررسی و تحلیل گردد.