سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
سیداحسان آقاکوچکی حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

میراگرمگنتورئولوژیک MR یکی ازموثرترین ابزار کنترل نیمه فعال برای کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها می باشد که درسالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده است از انجایی که کارایی این میراگر درکاهش پاسخ لرزه ای سازه ها وابسته به نحوه انتخاب متغیرهای طراحی می باشد لذا دراین مقاله هدف شناسایی پارامترهای مهم و تاثیر گذار درعملکرد این مکانیزم کنترلی می باشد بدین منظور برای سازه های با رفتارخطی که تحت اثر زلزله قرارگرفته اند با استفاده از الگوریتم CLIpped -optimal control با پسخور شتاب به ازای مقادیر مختلف برای متغیرهای طراحی و مشخصات زلزله ورودی به طراحی میراگر mr پرداخته شده است نتایج بدست ام ده از مطالعات عددی نشان میدهد که ولتاژ ماکزیمم و ظرفیت میراگر ماتریسهای وزنی تابع عملکرد الگوریتم کنترل نیمه فعال و محتوای فرکانسی زلزله طراحی از عوامل تاثیر گذار درکارایی میراگر MR می باشد که درکاربردهای عملی بایستی به نحومناسبی انتخاب شود.