سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدقاسم نقیب زاده – مهندسی منابع طبیعی شیلات
فیروزه اسکندری –

چکیده:

عوامل غیرعفونی مانند جنس ماهی سن دما شرایط تغذیه ای و عوامل مسمومیت زایی چون فلزات سنگین آفت کش ها و شوینده های آنیونی و حتی عوامل عفونت زایی مانندباکتری انگل و ویروس پارامترهای خون ماهیان مانند آب پروتئین آلبومین گلبولین و فاکتورهای انعقادی قندها گلوکز چربی و یون و نیز سلولهای خونی شامل اریتروسیت ها گلبولهای قرمز لکوسیت ها گلبولهای سفید و ترومبوسیت ها پلاکت ها هستند را تحت تاثیر قرارمیدهد و از تغییرات این پارامترها می توان درمطالعات مختلف استفاده نمود.