سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر سپاه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
جواد خزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرضا حسن بیگی –
سیدسعید محتسبی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به رقابتی بودن بازارهای جهانی توسعه ورشد سیستم های مکانیزه و اتوماسیون درفراوری محصولات کشاورزی و باغی به ویژه محصول انارطراحی و ساخت ماشین های اتوماتیک درحوزه این محصول امری ضروری است این پژوهش مرتبط است با مطالعه خصوصیات مکانیکی و فیزیکی میوه انار و ارتباط انها با پارامترهای اولیه طراحی ماشین نوینی که بدون آسیب و ضربه دانه انار را استخراج کند به همین منظور برخی خصوصیات فیزیکی شامل طول عرض ارتفاع ضخامت پوست میوه درجهات مختلف طولی مشخصات تاج و تجزیه محتوای میوه شامل درصد وزنی اجزا تشکیل دهنده دو رقم صادراتی مورد بررسی قرارگرفت ضریب اصطکاک ایستایی میوه روی سطوح پلی اتیلن گالوانیزه و شیشه جهت تعیین پارامترهای غلتش میوه روی سیستم نقاله ماشین مورد ارزیابی قرارگرفت با استفاده ازمدلسازی های آماری و پیش بینی جرم توان کششی و نیروی محرکه سیستم انتقال اجزای ماشین بررسی شد