سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهاره نیک مهرا – کارشناس – اداره کل خط و سازه های فنی
سارا اسماعیلی امیدوار – کارشناس – اداره کل خط و سازه های فنی

چکیده:

ایجاد خطوط پر سرعت از دو طریق امکان پذیر است. احداث خطوط سریع السیر جدید و ارتقاء خطوط موجود با هدف افزایش سرعت می باشد. افزایش سرعت خطوط موجود تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می گیرد که طرح پلان و پروفیل خط ، تجهیزات و مصالح خط، لکوموتیو ، تجهیزات علائم و ارتباطات و غیره از آن جمله است در این مقاله به معرفی پارامترهای خطی پرداخته شده است و با مقایسه آئین نامه های کشورهای موفق در زمینه خطوط پر سرعت و آئین نامه خطوط سریع اسیر ایران پیشنهاداتی ارائه شده است. تا آنجائیکه به تجهیزات و مصالح خط مربوط می شود سوزن مهمترین عامل کلیدی برای افزایش سرعت محسوب می گردد که در این مقاله به برخی راهکارهای آن اشاره شده است و به صوزت موردی سوزن های محور تهران _ مشهد از دو دیدگاه بهسازی سوزن های موجود و استفاده از سوزن های جدید سرعت بالا ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.