مقاله پارامترهای جدول زندگی (Hypoaspis aculeifer (Acari: Laelapidae در تغذیه از (Rhizoglyphus echinopus (Acari: Acaridae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت آفات کشاورزی از صفحه ۱۰ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: پارامترهای جدول زندگی (Hypoaspis aculeifer (Acari: Laelapidae در تغذیه از (Rhizoglyphus echinopus (Acari: Acaridae
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکارگر
مقاله مدلسازی
مقاله باروری
مقاله کنه پیاز
مقاله آستانه های دمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنه Hypoaspis aculeifer Raumilben گونه ای پلی فاژ می باشد که در کنترل حشرات، کنه ها، نماتدها و قارچ ها در اکوسیستم خاک نقش مهمی دارد و به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک در شرایط گلخانه و مزرعه استفاده می شود. فعالیت H. aculeifer تابع دمای محیط است، به همین لحاظ در تحقیق حاضر اثر درجه حرارت ثابت روی دموگرافی این کنه در تغذیه از کنه Rhizoglyphus echinopus Fumouze and Robin مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه در ۸ دمای ثابت (۱۶، ۱۷٫۵، ۲۰، ۲۲٫۵، ۲۵، ۲۷٫۵، ۳۰ و ۳۲٫۵ درجه سلسیوس) و رطوبت نسبی ۶۰±۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی انجام شد. نرخ خالص تولید مثل (R0) کنه شکارگر در دماهای ۱۶، ۲۰، ۲۲٫۵، ۲۷٫۵ و ۳۰ درجه سلسیوس به ترتیب ۰٫۹۱، ۱۴٫۶۷، ۲۱٫۸۷، ۲۴٫۸۷ و ۳۲٫۳۸ ماده / ماده / نسل بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) با افزایش دما افزایش یافت و از -۰٫۰۰۲ در ۱۶oC به ۰٫۲۵۲ در ۳۰oC رسید. نرخ متناهی افزایش جمعیت (l) در کمترین مقدار برابر با ۰٫۹۹۷ بر روز در دمای ۱۶ درجه سلسیوس و در بیشترین مقدار ۱٫۲۸۶ بر روز در دمای ۳۰ درجه سلسیوس بود. آستانه دمایی پایین کنه H. aculeifer با استفاده از مدل خطی ایکموتو و تاکای برای مراحل رشدی قبل از بلوغ و ثابت دمایی برای ماده، به ترتیب ۱۰٫۸ درجه سلسیوس و ۱۶۹٫۳ روز – درجه و برای نر ۱۱٫۲ درجه سلسیوس و ثابت دمای ۱۶۳٫۹ روز – درجه تعیین شد. دماهای بهینه، آستانه پایین و آستانه بالای نمو با مدل های برگزیده غیرخطی (آنالیتیس ۱ / اللهیاری، آنالیتیس-۲، آنالیتیس-۱، آنالیتیس-۳) برآورد شدند.