مقاله پارامترهای اندازه و شکل سنگ گوش ماهی موتو معمولی Encrasicholina punctifer Fowler ,1938 در خلیج فارس و دریای عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۳۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: پارامترهای اندازه و شکل سنگ گوش ماهی موتو معمولی Encrasicholina punctifer Fowler ,1938 در خلیج فارس و دریای عمان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتو معمولی
مقاله آنالیز شکل سنگ گوش
مقاله خلیج فارس
مقاله دریای عمان
مقاله Encrasicholina punctifer

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی دریایی نورالهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کامرانی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: سالارزاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالارپوری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ گوش یکی از مهم ترین ابزارهای مطالعه جمعیت آبزیان به حساب می آید و در این میان آنالیز شکل آن مهمترین کاربرد را در تفکیک ذخایر آبزیان دارد. ماهی موتو معمولی (Encrasicholina punctifer) یکی از گونه های مهم سطح زی ریز است، که در سواحل استان هرمزگان از شرق (جاسک) تا غرب (گرزه) صید می شود. تعداد ۳۶۰ عدد نمونه ماهی موتو معمولی، از سه صیدگاه مهم این ماهی در منطقه (قشم، گرزه و جاسک)، از دی ماه ۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۰ جمع آوری شدند. سپس نمونه ها مورد زیست سنجی قرار گرفته و پس از تفکیک جنسیت ، توزین و ثبت آنها در فرم های مخصوص، سنگ گوش آنها استخراج شد.به علت عدم تفاوت معنا دار بین پارامتر های زیست سنجی شده نمونه ها از سنگ گوش ساجیتای سمت چپ در مراحل بعدی تحقیق استفاده شد. سپس با استفاده از نرم افزار Motic Image plus 2، پارامتر های مختلف سنگ گوش ها آنالیز و با استفاده از معادلات ریاضی شاخص های مختلف شکل سنگ گوش نیز محاسبه گردیدند، که تفاوت معنی دار بین شاخص های شکل سنگ گوش در مناطق مختلف مشاهده نشد (p>0.05). از طریق آزمون چند متغیره ANOSIM میزان تشابه بین شاخص های شکل سنگ گوش موتو معمولی در سه صیدگاه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج میزان تشابه R=0.099 و سطح معنی دار ۰٫۱ درصد را نشان داد که بیانگر شباهت بالای شاخص های مورد بررسی در مناطق مورد مطالعه بود. در پایان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که جمعیت های ماهی موتو معمولی در سه صیدگاه جاسک، قشم و بندرگرزه، اختلاف معنی داری با هم ندارند و احتمالا می توانند متعلق به ذخیره واحد باشند (p>0.05).