مقاله «پارادوکس» و انواع آن در نسخه خطی «پادشاهنامه» کلیم کاشانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: «پارادوکس» و انواع آن در نسخه خطی «پادشاهنامه» کلیم کاشانی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارادوکس
مقاله آرایه ادبی
مقاله سبک هندی
مقاله کلیم کاشانی
مقاله پادشاه نامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اندوهجردی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مرقی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبیات فارسی محور جمال شناسی بر شکستن هنجارها و عادت های زبانی در لفظ و معناست که این مهم در آرایه ادبی «پارادوکس» محقق می گردد. «پارادوکس» سازگاری ناسازها ، پیوند پدیده های متضاد و با همان بی هم اند که باعث برجسته سازی هنری می شوند و اثری خلاق و اعجاب انگیز پدید می آورند. واژه «پارادوکس» که مخصوص غربیان است در ادبیات فارسی، اول بار در شعر رودکی آمده است. و بعد در آثار بزرگان عرفان چون با یزید بسطامی و عین القضاه همدانی به شکل شطحیات آشکار می گردد. شاعرانی چون خاقانی، سنایی، عطار، سعدی، مولوی و حافظ نیز خیال های پیچیده ذهنی و آتش سوزنده درونی خود را با ترکیبات «پارادوکسی» بیان می دارند. «پارادوکس» در سبک هندی یکی از ویژگی های اصلی شعر است که در اشعار شاعران بزرگی چون کلیم کاشانی، صائب و بیدل بسیار دیده می شود. این مقاله کوششی در جهت شناختن «پارادوکس» و انواع آن در شعر کلیم کاشانی است.