مقاله پارادوکس ایسترلین در سلامت روان: تاثیر رفاه مادی و سرمایه‌ی اجتماعی بر سلامت روانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: پارادوکس ایسترلین در سلامت روان: تاثیر رفاه مادی و سرمایه‌ی اجتماعی بر سلامت روانی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله سرمایه‌ اجتماعی
مقاله رفاه مادی
مقاله آسایش خاطر
مقاله پارادوکس ایسترلین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جنادله علی
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت روانی به دلیل اهمیتی که برای زندگی فردی و اجتماعی دارد و مخاطراتی که در عصر زندگی مدرن آن‌را تهدید می‌کند به یکی از موضوعات پژوهش جامعه ‌شناختی بدل شده و با توجه به خسارات افسردگی و فقدان سلامت روانی، به‌مثابه یکی از مسائل اجتماعی نیز مطرح است. سرمایه‌ اجتماعی نیز یکی از کانون‌های توجه جامعه‌ شناسی در بحث سلامت روانی بوده است. مقاله‌ حاضر با مرور منابع موجود در زمینه‌ رابطه سرمایه‌ اجتماعی و سلامت روانی، مناقشات جاری در این حوزه را طرح کرده و سپس با استفاده از داده‌های پیمایشی در سطح شهر تهران، رابطه‌ میان سلامت روانی با سرمایه‌ اجتماعی و سطح رفاه مادی را بررسی می‌کند. این مقاله رابطه‌ پیچیده‌ بیان شده بین رفاه مادی، سرمایه‌ اجتماعی و شادی را که در ادبیات به پارادوکس ایسترلین مشهور است، در عرصه‌ رابطه‌ رفاه، سرمایه‌ اجتماعی و سلامت روانی بررسی کرده و نشان می‌دهد رفاه مادی تبیین کننده‌ تغییرات سطح سلامت روانی در جامعه‌ ایران نیست، سرمایه اجتماعی دارای روابط نسبتا ضعیفی است و پارادوکس ایسترلین به نوعی درخصوص جامعه‌ ایران وضعیت پیچیده‌تری دارد.