سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مجید فضلعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

درعصرحاضر وجود افراد دانش پذیراساس رقابت درفضای جهانی شدن است و کامیابی یا ناکامی اقتصادی شرکت های امروز به کم و کیف دانش و تخصص آنها بستگی دارد کارآفرینی سازمانی فرایندی است که فعالیت های سازمانی را به سمت خلاقیت نوآوری مخاطره پذیری و پیشتازی سوق میدهد فناوری اطلاعات دانشی است که به بررسی ویژگیها و و چگونگی اطلاعات نیروهایحاکم برجریان اطلاعات و ابزارآماده سازی آنها برای به حداکثررساندن دستیابی به اطلاعات و قابل استفاده کردن آن می پردازد درمقاله حاضر ابتدا به بررسی مدیریت دانش توسعه کارافرینی سازمانی و فناوری اطلاعات پرداخته و سپس به بررسی نقش فناوری اطلاعات درمدیریت دانش و توسعه کارافرینی سازمانی پرداخته می شود. نتایج بیانگر این است که فناوری اطلاعات عنصرقدرتمندی است که با برخورداری از ویژگیها و قابلیت های مختلف تمامی ابزار و وسایل مورد نیازهریک از مراحل فرایند مدیریت دانش شامل ایجاد تایید ارایه توزیع و کاربرد دانش را تهیه و انعطاف پذیری شایان توجهی را درزمینه کارآفرینی از خود نشان دهد.