سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوریه امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرما
حسین مهدی زاده – دکتری تکنولوژی آموزشی، استاد یار دانشگاه ایلام.
مریم اسلام پناه – دکتری مدیریت آموزشی، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

چکیده:

رسانه های نو همه ابعاد آموزش را تحت تأثیر خود قرار داده اند اما باید به یاد داشت که استفاده از این رسانه ها هنگامی موجب افزایش بازده یادگیری می شود که دانش آموزان و فراگیران خود در طراحی و تولید آن حضور داشته باشند. این مقاله بخشی از نتایج یک تحقیق را گزارش می نماید که با استفاده از یک طرح نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون، به مقایسه تأثیر پادکست با روش مشارکتی در قیاس با روش رایج (سخنرانی معلم، بحث گروهی در کلاس و پرسش و پاسخ) می پردازد. به این منظور دو کلاس درس پایه دوم راهنمایی از یک مدرسه دخترانه شهر ایلام انتخاب گردید و با رعایت اصل انتساب تصادفی در هر یک از گروه ها جای داده شدند، سپس دانش آموزان گروه آزمایشی به مدت ۸ جلسه دو ساعته با هدایت معلم و در قالب گروه های چهار نفره به تولید پادکست آموزشی پرداختند، دانش آموزان گروه کنترل نیز به همان میزان از جلسات و با استفاده از روش رایج در معرض آموزش قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که روش پادکست به طور معناداری از نظر یادگیری و یادداری، مؤثرتر از روش رایج بوده است.