مقاله یگانه پرستی در اسلام و آیین سبک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در الهیات تطبیقی از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: یگانه پرستی در اسلام و آیین سبک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یگانه پرستی
مقاله اسلام
مقاله سیک
مقاله عدد یک
مقاله توحیدگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیمردی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خداوندی را سپاس که درگاهش باز، رحمتش دراز و عفوش خطا پوش است، یگانه و بی همتاست، با آنکه مفهوم امید بخش توحید در منظر برخی از ادیان ابراهیمی تفاوت دارد، در تقسیم بندی ادیان، گاهی آن ها را بر اساس پایه و بنیاد، ادیان توحیدی می خوانند. توحید و یگانه پرستی نیز در آیین سیک اصل و اساس این آیین را می سازد، و نه تنها از توحید تقریبا به مفهوم ناب آن، به گونه ای که در اسلام مطرح است یاد می کند، بلکه در برخی موارد صریحا با توحید تثلیثی هندویی و مسیحی مخالفت می ورزد (singh jagraj,2009: 13) حال چرا آیین سیک، که در شمار یکی از ادیان زنده جهان است و از بنیادی ترین ویژگی هایش توحیدگرایی است، در زمره ادیان توحیدی قرار نگرفته است؟ مطابق آموزه های این آیین، تصور درست از خداوند در وحدت مطلق او تحقق می یابد. حال می توان آن را در ردیف ادیان توحیدی قرار داد؟ در نوشتار حاضر توحید در آیین سیک با توحید در اسلام، و قلمرو هر یک مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار می گیرد.