مقاله یک مدل ریاضی برای ارزیابی توانمندی های تکنولوژی (مطالعه موردی: تامین کنندگان شرکت ساپکو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۵۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: یک مدل ریاضی برای ارزیابی توانمندی های تکنولوژی (مطالعه موردی: تامین کنندگان شرکت ساپکو)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی تکنولوژی
مقاله ارزیابی توانمندی های تکنولوژی
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله DMU
مقاله کارایی تکنیکی
مقاله منطق فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پاسخ به افزایش رقابت، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و تغییر سریع سلایق مشتری، بسیاری از شرکت ها بر زنجیره تامین به عنوان وسیله ای برای دستیابی به مزیت رقابتی بلندمدت تاکید و تمرکز نموده اند. یکی از اجزای مهم مدیریت زنجیره تامین مساله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد که در این راستا ارزیابی توانمندی های تکنولوژیکی تامین کنندگان نقش بسزائی را ایفاد می کند، که این امر در اصل یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره است یکی از مدل هایی که در ارزیابی سیستم های چند معیاره و ارائه اهداف بهبود برای چنین سیستم هایی کاربردهای وسیعی پیدا کرده است، مدل «تحلیل پوششی داده ها» می باشد که در این مقاله به دلیل تعداد اندک واحدهای تصمیم گیری در مقایسه با معیار های ارزیابی توانمندی تکنولوژی و نیز به دلیل نادقیق و فازی بودن برخی از معیارها، غیرقابل کنترل بودن و داشتن ماهیت دوگانه برخی داده ها از تلفیق دو مدل DEA، به منظور ارزیابی توانمندی تکنولوژی ۱۰ تامین کننده گرید A شرکت ساپکو در سال ۸۷ با تاکید استراتژیک به شناسایی واحدهای غیرکارا و سازماندهی آن ها تحت پوشش واحدهای کارا، با هدف کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت انتخاب تامین کننده ارائه شده است. این مدل با استفاده از نرم افزار LINGO برای ارزیابی هر ۵ جزء تکنولوژی (سخت افزار، انسان افزار، سازمان افزار، اطلاعات افزار و توانایی مدیریت) تامین کنندگان (۱۰ تامین کننده) به اجرا درآمد و یک رتبه بندی کلی انجام شد و شکاف موجود در هر ۵ جزء تکنولوژی تامین کنندگان مشخص گردید که می تواند کمک بسزایی را برای ارائه راهکار های بهبود برای تامین کنندگان ناکارا میسر سازد.