مقاله یک مدل جدید استوار در طراحی شبکه زنجیره تامین تحت عدم قطعیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: یک مدل جدید استوار در طراحی شبکه زنجیره تامین تحت عدم قطعیت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجیره تامین
مقاله طراحی زنجیره تامین
مقاله عدم قطعیت
مقاله بهینه سازی استوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: بردسیری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: جمالیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از تصمیمات استراتژیک در زنجیره تامین، طراحی کارای شبکه است که تاثیر فراوانی برکاهش هزینه ها و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان دارد و منجر به اداره موفق شبکه می شود. از سویی سرعت بالای تغییرات در محیط کسب وکار، بر عدم قطعیت و ابهام موجود در زنجیره افزوده است. به منظور کاهش ریسک و عدم قطعیت حاکم بر پارامترها، استفاده از مدل های بهینه سازی ریاضی با سطح استواری بالای بهینگی، مانند بهینه سازی استوار ضروری است. در این مقاله با به کارگیری یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی، عدد صحیح آمیخته، تخصیص مکان یابی که قابل تعمیم به مسایل واقعی است، با رویکرد بهینه سازی استوار توسعه داده شده تا ضمن حفظ انعطاف پذیری، پاسخ های به دست آمده قابل اتکا باشند. مدل با دو رویکرد استوار، یکی به شدت محافظه کارانه و دیگری با درجه محافظه کاری قابل کنترل، ارایه می شوند. در پایان، مدل ها با حل مثال های عددی مقایسه شده؛ مورد ارزیابی قرار می گیرند.