مقاله یک مدل بازی مشارکتی برای تحلیل داده های بیان ژنی آزمایش ریزآرایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۶۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: یک مدل بازی مشارکتی برای تحلیل داده های بیان ژنی آزمایش ریزآرایه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه بازی های همکارانه
مقاله بازی ریزآرایه
مقاله تحلیل مقایسه ای ارزش شیپلی
مقاله بیان ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردوندی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: نویدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورعزتی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوری ریزآرایه یک ابزار تحلیلی کوچک است که به کمک آن می توان بیان ده ها هزار ژن را، به طور همزمان مورد کاوش قرار داد. سوال عمده مورد بحث در ریزآرایه ها، چگونگی انتخاب مارکرهای ژنی می باشد، تشخیص مارکرهای ژنی می تواند تشخیص زودتر، درمان و پیش بینی دقیق تر نتیجه بیماری و متعاقب آن استفاده از درمان های مناسب وکاهش هزینه ها را در پی داشته باشد. با استفاده از نظریه های آماری برای پردازش داده های ریزآرایه، تنهاقادر به شناسایی تعداد معدودی از ژن های با نظم متفاوت در نمونه های تحت بررسی خواهیم بود. به منظور تقویت سیگنال های حاوی اطلاعات مفید بیولوژیکی، اخیرا محققان نظریه بازی توانسته اند روشی را ابداع نمایند که با به کارگیری آن روی داده های بیان ژنی آزمایش ریزآرایه، قادر خواهیم بود گروهی از ژن های با تاثیرگذاری مضاعف در بروز یک اختلال را شناسایی کنیم. در این روش، با استفاده از نظریه بازی های همکارانه، به مدل سازی سهم مشارکت هر یک از ژن های دخیل در بروز یک اختلال که بیان شان دچارتغییر شده است، پرداخته می شود. در این تحقیق، مدل مذکور با ترکیب حلی مفهوم ارزش شیپلی از بازی های همکارانه با قابلیت انتقال سودمندی به همراه مفهوم بوت استرپ آماری، گزینشی از ژن های با تاثیرگذاری مضاعف در بروز یک اختلال مورد بررسی قرار گرفته است. در یک مطالعه موردی، این مدل سازی روی داده های به دست آمده از افراد مبتلا به بیماری اوتیسم اجرا شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش همخوانی بالایی با نتایج تحقیقات بیولوژیک از خود نشان می دهد.