مقاله یک روش نهان نگاری چندلایه برگشت پذیر و قابل تطبیق در حوزه موجک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پدافند الکترونیک و سایبری از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: یک روش نهان نگاری چندلایه برگشت پذیر و قابل تطبیق در حوزه موجک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهان نگاری
مقاله نهان کاوی
مقاله برگشت پذیر
مقاله رمزگذاری
مقاله نشانه گذاری
مقاله امنیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عفیفی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، یک روش نهان نگاری چندلایه برگشت پذیر پیشنهاد شده است که پیام، در ضرایب فرکانس بالای تبدیل موجک حقیقی به حقیقی هار و به ترتیب، در باند قطری، عمودی و سپس افقی جاسازی می شود. عملیات جاسازی، یک فرآیند دو فازی بوده و بر اساس قدرمطلق اختلاف بین پیکسل های متوالی، انجام می شود. به عبارت دیگر، ابتدا لبه های تیزتری برای جاسازی انتخاب شده و نواحی نرم، بدون تغییر باقی می ماند و با افزایش نرخ جاسازی، لبه های بیشتری آزاد می گردند. فاز دوم نیز در برخی حالت ها، تغییرات فاز اول را خنثی می کند. نتایج آزمایش ها، ظرفیت و سیگنال به نویز بالاتر روش پیشنهادی نسبت به وو را نشان می دهد. علاوه بر آن، نسبت به جیا، سیگنال به نویز بالاتری داشته و مشخصات آماری تصویر نهان نگاره، مانند هیستوگرام، میانگین، واریانس، چولگی و کشیدگی، مطابقت بیشتری با تصویر پوشش دارد.