مقاله یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب ویژگی
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله منطق فازی
مقاله عدد فازی مثلثی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتی ناهوک حسن
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب ویژگی یکی از چالش برانگیزترین و از مهمترین فعالیت ها در توسعه یادگیری ماشین و تشخیص الگوست. معیارهای ارزیابی ویژگی نقش بسیار مهمی برای ساخت یک الگوریتم انتخاب ویژگی دارند. در این مقاله یک معیار انتخاب ویژگی اصلاح شده با استفاده از منطق فازی برای انتخاب تعداد ویژگی های مورد نیاز ارائه می شود. این معیار به شکل غیر فازی در تحقیقات قبلی استفاده می شود، اما در این مقاله با تعریف تعداد ویژگی ها به صورت یک عدد فازی و با استفاده از اصل توسعه، شکل فازی معیار مزبور به دست آمد. عملکرد روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده های منتشر شده از UCI ارزیابی شد و نتایح حاصل نشان دهنده کارایی روش مزبور در مقایسه با نسخه غیر فازی آن است.