مقاله یک روش تعاملی مبتنی بر غیر فازی سازی پارامترها برای حل مساله حمل و نقل چند هدفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: یک روش تعاملی مبتنی بر غیر فازی سازی پارامترها برای حل مساله حمل و نقل چند هدفه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله برنامه ریزی حمل و نقل فازی
مقاله اعداد فازی
مقاله رتبه بندی
مقاله روش تعاملی
مقاله غیر فازی سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش الهام
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سیدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان واقعی مسایل تصمیمگیری برنامهریزی حمل و نقل (TPD) عموما با داده های نادقیق (فازی) سروکار دارد که ناشی از عدم کامل بودن اطلاعات و یا غیرقابل دسترس بودن داده هاست. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی ارایه می شود که قصد دارد به طور همزمان مجموع هزینه تولیدات، حمل و نقل و زمان انتقال کالا از مبدا به مقصد را با توجه به ظرفیت موجودی در هر منبع و تقاضای پیش بینی شده در هر مقصد کمینه کند و یک جواب کارای مورد انتظار برای تصمیم گیرندگان، متناسب با سطح رضایتمندی آن ها به دست آورد. این مدل یک کاربرد عملی برای مسایل تصمیم گیری برنامه ریزی حمل و نقل است.