مقاله یک مدل کمی برون سپاری با در نظر گرفتن هزینه پنهان وابستگی بین قطعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۱ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: یک مدل کمی برون سپاری با در نظر گرفتن هزینه پنهان وابستگی بین قطعات
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی صفر- یک
مقاله تابع زیان تاگوچی
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله هزینه پنهان وابستگی بین قطعات
مقاله برون سپاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی دستجردی علی
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تغییرات در محیط رقابتی سبب شده است سازمان ها کسب و کار خود را حول فعالیت هایی که در انجام آنها توانایی داشته و به عنوان فعالیت اصلی و عامل ایجاد مزیت رقابتی آنها محسوب می شوند، متمرکز کرده و سایر فعالیت ها را برون سپاری کنند. در این راستا چگونگی تصمیم گیری سازمان در این باره که چه فعالیت هایی در داخل شرکت لازم است انجام شود و چه فعالیت هایی باید برون سپاری شود و همچنین انتخاب تامین کننده مناسب، بسیار پراهمیت است. در این مقاله با ارائه یک مدل ترکیبی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی صفر-یک به این سوال پاسخ داده شده است. در مدل پیشنهادی هزینه پنهان وابستگی بین قطعات با استفاده از مفهوم تابع زیان در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی تامین کنندگان از روش تابع زیان تاگوچی استفاده شد که نتایج ارزیابی در هر معیار به صورت زیان در نظر گرفته شده است. در پایان، مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی اجرا و نتایج آن بررسی و تحلیل شد.