مقاله یک رویکرد جدید برای انتخاب فناوری های پیشرفته تولید: تحلیل پوششی داده ها با مرز دوگانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: یک رویکرد جدید برای انتخاب فناوری های پیشرفته تولید: تحلیل پوششی داده ها با مرز دوگانه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری پیشرفته تولید
مقاله انتخاب و توجیه AMT
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله DEA با مرز دوگانه
مقاله کارآیی های خوشبینانه و بدبینانه
مقاله عملکرد کلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جاهد رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب فناوری های پیشرفته تولید AMT) ها) تصمیم مهم ولی پیچیده ای است که نیاز به بررسی دقیق معیارهای عملکردی مختلف دارد. این مقاله پیشنهاد می کند که از تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مرز دوگانه برای انتخاب AMT ها استفاده شود، که در این روش علاوه بر بهترین کارآیی نسبی (خوشبینانه) هر AMT، بدترین کارآیی نسبی (بدبینانه) آن نیز در نظر گرفته می شود. در مقایسه با DEA سنتی، رویکرد DEA با مرز دوگانه می تواند بهترین AMT را به درستی و به آسانی بدون نیاز به تحمیل هیچ گونه محدودیت وزنی یا نیاز به محاسبه ماتریس کارآیی متقابل شناسایی کند، در حالی که تعیین کارآیی متقابل نیازمند محاسبات بسیار زیادی است، و حتی ممکن است در مدل های کارآیی متقابل خصمانه و خیرخواهانه به نتیجه گیری های ناسازگار منتهی شود. چهار مثال عددی با استفاده از رویکرد DEA با مرز دوگانه بررسی می شوند، تا سادگی و سودمندی آن را در انتخاب و توجیه AMT نشان دهند.