مقاله یقین مفهوم شناسی و ارزیابی گزارش، نقد و بررسی مدخل یقین از دائره المعارف معرفت شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معارف عقلی از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: یقین مفهوم شناسی و ارزیابی گزارش، نقد و بررسی مدخل یقین از دائره المعارف معرفت شناسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یقین
مقاله یقین مطلق
مقاله یقین نسبی
مقاله یقین دائم
مقاله یقین موقت
مقاله یقین روان شناختی
مقاله یقین معرفت شناختی
مقاله یقین منطقی
مقاله معرفت
مقاله معرفت یقینی
مقاله شکاکان
مقاله پادشکاکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این نوشته، نخست مدخل یقین از دائره المعارف معرفت شناسی به فارسی ترجمه شده و سپس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نویسنده مدخل یقین، پیترکلین با اشاره به ضرورت پرداختن به مفهوم یقین، به عنوان عنصر دخیل در مفهوم معرفت به معنای دقیق کلمه که مورد چالش میان شکاکان و پادشکاکان است بر این نکته تاکید کرده است که یقین مطلق، یعنی یقین غیرنسبی، یقینی است که محور بحث شکاکان و پادشکاکان است. نویسنده در ادامه چهار دیدگاه درباره چیستی یقین مطلق آورده و سپس خود پیشنهادی را ارائه کرده است. این مقاله، با نقد و بررسی مدخل یقین ادامه می یابد و با ارائه معیاری برای شناخت چیستی یقین مطلق با استفاده از نگرش ابن سینا در باب یقین سامان یافته، سپس با نتیجه گیری از بحث، به پایان می رسد.