مقاله یخ پوشانی میگوی منجمد با استفاده از هیدروکلوئید کیتوزان به منظور بهبود ویژگی های کیفی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: یخ پوشانی میگوی منجمد با استفاده از هیدروکلوئید کیتوزان به منظور بهبود ویژگی های کیفی آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجماد
مقاله کیتین
مقاله آبچک
مقاله باز شدن یخ
مقاله محصولات دریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نسب سحرسادات
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نسب مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مصباحی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمالیان جلال
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، فرآیند یخ پوشانی (لعاب دهی) میگوی منجمد به وسیله محلول کیتوزان به منظور محافظت از میگوی منجمد در برابر تغییرات نامطلوب شیمیایی و فیزیکی، انجام شد. آثار یخ پوشانی با محلول ۲ درصد کیتوزان بر کیفیت میگوی کامل، میگوی خام و میگوی پخته شده (بدون سر، دم و پوسته) در مدت ۶ ماه نگهداری در دمای ۲±۱۸- درجه سانتی گراد مورد بررسی واقع گردید و با نمونه های میگوی یخ پوشانی شده با آب، تیمار متابی سولفیت سدیم و شاهد مقایسه شد. میزان بازده پس از لعاب دهی، افت در اثر انجماد، میزان آبچک، میزان آبچک بعد از پخت، میزان آبچک پس از باز شدن یخ، عدد پراکسید و خصوصیات حسی (رنگ، بو، بافت و پذیرش کلی) نمونه های میگو در زمان صفر انجماد و پس از ۶ ماه نگهداری به صورت منجمد، اندازه گیری و ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که فرآیند یخ پوشانی میگو با محلول ۲ درصد کیتوزان به عنوان روشی موثر در حفاظت از میگوی منجمد عمل می کند و این فرآیند در مقایسه با یخ پوشانی با آب، تیمار متابی سولفیت سدیم و شاهد از تاثیر مطلوب تری بر خوردار است.