مقاله یافته های کلینیکی و رادیوگرافی آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان بستری در بیمارستان هفده شهریور رشت طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۹۵ تا ۵۰۰ منتشر شده است.
نام: یافته های کلینیکی و رادیوگرافی آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان بستری در بیمارستان هفده شهریور رشت طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپیراسیون
مقاله جسم خارجی
مقاله عکس قفسه سینه
مقاله کودکان
مقاله معاینه فیزیکی
مقاله شرح حال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرضی زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان هومان
جناب آقای / سرکار خانم: عطرکارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آسپیراسیون جسم خارجی (Foreign body aspiration) در کودکان و به ویژه در بچه های ۱ تا ۳ سال شایع بوده و یک فوریت تهدیدکننده حیات است. این عارضه علت مرگ در ۷ درصد کودکان زیر ۴ سال می باشد. هدف از این پژوهش تعیین فراوانی نسبی یافته های شرح حال، معاینه فیزیکی و عکس قفسه سینه در کودکان دچار آسپیراسیون جسم خارجی مجاری تنفسی بستری در بیمارستان ۱۷ شهریور رشت می باشد.
مواد و روش ها: از پرونده های تمامی کودکان بستری شده در بیمارستان ۱۷ شهریور رشت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ با تشخیص نهایی آسپیراسیون جسم خارجی، داده های مورد نیاز جمع آوری گردید.
نتایج: ۵۱٫۵ درصد کودکان مورد مطالعه ۱ تا ۳ ساله بوده و شایع ترین شکایت اصلی بیماران سرفه (۳۴ درصد) و اشکال در تنفس (۳۴ درصد) بود. در تاریخچه بیماری شک اولیه به آسپیراسیون جسم خارجی (۷۸ درصد)، دیسترس تنفسی (۷۴ درصد) و خفگی حین تغذیه (۶۳ درصد) ب ود. شایع ترین یافته های معاینه فیزیکی، کاهش صدای یک طرفه (۵۶ درصد) و رال (۴۵ درصد) بود. شایع ترین یافته در عکس قفسه سینه، کدورت (۳۴ درصد) و پرهوایی یک طرفه (۳۲ درصد) بود. شایع ترین جسم خارجی یافته شده، تخم آفتابگردان (۳۴٫۵ درصد) بود و نسبت قرارداشتن اجسام خارجی در برونش راست و چپ در کودکان زیر یک سال (۴۰ درصد) برابر و در سنین دیگر در برونش راست بیشتر بود.
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر، شرح حال و به ویژه شک اولیه به آسپیراسیون جسم خارجی و خفگی حین تغذیه با توجه به شیوع بالای آنها می توانند در تشخیص کمک کننده باشد.