مقاله یافته های ویدیواستروبوسکوپی در مبتلایان ضایعات خوش خیم تارهای صوتی (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۰۸ تا ۵۱۳ منتشر شده است.
نام: یافته های ویدیواستروبوسکوپی در مبتلایان ضایعات خوش خیم تارهای صوتی (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضایعات خوش خیم
مقاله حنجره
مقاله ویدیواستروبوسکوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبیرمقدم پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمیان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ویدیواستروبوسکوپی حنجره مهم ترین ابزار کلینیکی غیر تهاجمی برای بررسی بیماران مبتلا به اشکالات صداست. در بیش از ۵۰% بیماران با مشکل صدا، یک ضایعه خوش خیم مخاطی تارهای صوتی تشخیص داده می شود که در این مطالعه به بررسی یافته های ویدیواستروبوسکوپی این بیماران پرداختیم.
روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی ۱۵۹ بیمار با شکایت گرفتگی صدا در بیمارستان امیراعلم طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۷ که مورد ویدیواستروبوسکوپی قرار گرفته اند انجام شد وضعیت مخاط طناب های صوتی و حرکت آن ها، پارامترهای مرتبط با حرکت و ارتعاش طناب های صوتی شامل Symmetry، Phase closure، Amplitude، Periodicity و Vibratory pattern مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: از ۱۵۹ بیمار مورد مطالعه، ۸۲ نفر زن و ۷۷ نفر مرد بودند. بیش ترین پاتولوژی یافت شده لارنژیت ناشی از ریفلاکس و بعد از آن گرفتگی صدای ناشی از تنش عضلانی (Muscle Tension Dysphonia, MTD) بود. بیش ترین تاثیر روی موج مخاطی در سولکوس وکالیس و کیست های طناب صوتی دیده شد.
نتیجه گیری: بررسی یافته های ویدیواستروبوسکوپی در ضایعات خوش خیم مخاطی تارهای صوتی حنجره جهت کاهش استفاده از روش های تهاجمی، تشخیص صحیح و درمان مناسب این ضایعات ضروری به نظر می رسد.