مقاله یافته های آندوسکوپیک در کودکان مبتلا به دردهای مزمن شکمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۳۳ تا ۹۴۱ منتشر شده است.
نام: یافته های آندوسکوپیک در کودکان مبتلا به دردهای مزمن شکمی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دردهای مزمن شکمی
مقاله دردهای راجعه شکمی
مقاله دردهای فونکسیونل شکمی
مقاله یافته های آندوسکوپیک
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غیبی شاه صنم
جناب آقای / سرکار خانم: فکور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نیکی بخش احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی صدقیانی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی اوغلی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: دردهای مزمن (راجعه) شکمی یکی از شکایات شایع دوران کودکی است و به صورت دردهای شکمی که حداقل برای سه ماه متوالی اتفاق بیفتد و در عملکرد طبیعی کودک تاثیر بگذارد تعریف می شود. دردهای راجعه شکمی به دو دسته عضوی (ارگانیک) و غیرعضوی (فونکسیونل) تقسیم می شود. قبلا تصور می شد بیش از نود درصد دردهای راجعه شکمی در کودکان فونکسیونل می باشد در حالی که با پیشرفت تکنولوژی و انجام بررسی های دقیق تر نظیر آندوسکوپی این میزان روز به روز کاهش می یابد. در این مطالعه یافته های کودکانی را که با دردهای راجعه شکمی تحت آندوسکوپی قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار دادیم.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی بعد از تصویب در کمیته اخلاق دانشگاه، به روش نمونه گیری سرشماری در بخش آندوسکوپی کودکان بیمارستان مطهری بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ اجرا شد. کودکان یک تا ۱۵ ساله که به دلیل درد مزمن شکم مراجعه کرده بودند و در معاینه درد اپیگاستر داشتند و علت دیگری هم برای دردشان یافت نمی شد وارد طرح شدند و بعد از اخذ رضایت کتبی از والدین آن ها تحت آندوسکوپی فوقانی قرار گرفتند.
نتایج: از ۲۵۰ کودک با میانگین سنی ۳٫۱±۸٫۰۶ که تحت آندوسکوپی فوقانی قرار گرفتند تعداد ۱۰۶ کودک (۴۲٫۴ درصد) پسر و ۱۴۴ بیمار (۵۶٫۶ درصد) دختر بودند. برای ۱۹۲ بیمار (۷۶٫۸ درصد)، ۱۱۱ مورد دختر (۵۷٫۸ درصد) و ۸۱ مورد پسر (۴۲٫۲ درصد) یافته پاتولوژیک در نمونه های بیوپسی گزارش شد. تنها ۵۸ کودک (۲۳٫۲ درصد) با میانگین سنی ۳±۷٫۴۸ درد شکمی فونکسیونل داشتند. پاتولوژی نمونه های بیوپسی برای ۱۴۲ کودک (۵۶٫۸ درصد) گاستریت، ۸۶ کودک (۳۴٫۴ درصد) ازوفاژیت و ۶۰ کودک (۲۴ درصد) دئودنیت گزارش شده بود و تعدادی از بیماران درگیری چند ناحیه را با هم داشتند. تعداد ۷۲ کودک (۲۸٫۸ درصد) با میانگین سنی ۲٫۹±۸٫۵ عفونت هلیکوباکتر پیلوری مثبت داشتند که درصد از بیماران ما را تشکیل می دادند.
نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که اغلب دردهای مزمن (راجعه) شکمی کودکان علت ارگانیک دارد و بهتر است توسط یک فوق تخصص گوارش مورد بررسی قرار گیرد.