مقاله یافتن روابط علی و معلولی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به کمک ترکیب روش های ANP و DEMATEL فازی گروهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: یافتن روابط علی و معلولی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به کمک ترکیب روش های ANP و DEMATEL فازی گروهی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصمیم گیری فازی گروهی
مقاله عوامل بحرانی موفقیت و شکست
مقاله DEMATEL ،ANP
مقاله روابط علی و معلولی
مقاله سیستم های اطلاعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق عمل نیک محسن
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری نژاد ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری نژاد صمد
جناب آقای / سرکار خانم: میری نرگسی سینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیستم های اطلاعاتی مانند MRP II و ERP در روان سازی جریان اطلاعات و افزایش کنترل بر داده ها، به سازمان ها کمک شایانی می کنند. مزیت اصلی این سیستم ها، بهبود هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان و افزایش کارآیی در فرآیندها است. با وجود محاسن بسیار زیاد، بسیاری از سازمان ها در فرآیند پیاده سازی این سیستم ها با مشکلات فراوانی رو به رو می شوند. با توجه به این واقعیت این تحقیق ضمن تعریف و دسته بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست این سیستم ها، روش نوینی را به کمک ترکیب نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای و DEMATEL در شرایط فازی برای رتبه بندی و ارزیابی روابط علی و معلولی بین عوامل به کار برده است. روش پیشنهادی ذکر شده در کارخانه امرسان به صورت مطالعه موردی مرور شده و نتایج نشان دهنده اهمیت عوامل تیم پروژه، حمایت مدیر ارشد، انتخاب تامین کننده به عنوان عوامل مهم در فرآیند پیاده سازی سیستم اطلاعاتی سازمانی است.