سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد صالحی – دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رضا علی قلی زاده – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دبیر دبیرستانهای شهرستان ساری
محمدرضا صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه کشاورزی، مازندران

چکیده:

کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهاست و در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع نقش تعیین کنندهای دارد. اهمیت کارآفرینی و تأثیر آن بر سرنوشت کشورها باعث شده تا برنامهریزان و سیاستگذاران برای توسعه آن در ابعاد گوناگون تلاش و کوشش نمایند.امروزه تمامیکشورها برای دستیابی به هدفهای راهبرد ملی، رشد اقتصادی و تولید ثروت، پویای فرهنگی، تعالی مدنی و انسجام اجتماعی وبه طور کلی حرکت در مسیر توسعه پایدار بر مبنای نوآوری، فن آوری کارآفرینی، مدیریت دانش و دانایی محوری در سطوح و حوزههای مختلف در پی بالندگی سرمایههای اجتماعی و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی خویش میباشند. به دلیل تحولات سریع اقتصادی و فرهنگی درچند دهه اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای دانایی محور و تولید ثروت از دانش، احتیاج به یک بستر سازی مناسب جهت تولید علم و فن به شدت احساس میشود. پرداختن به مقوله کارآفرینی وتربیت و آموزش دانش آموختگانی که دارای تواناییها و مهارتهای لازم برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب باشند، از وظایف هر دانشگاه محسوب میشود. انتظارات جدید از دانشگاهها ایجاب میکند که دانشگاهها درتوسعه کشور از طریق کارآفرینی نقش محوری ایفا نمایند. در این رابطه آموزش عالی کشور، در بسط و گسترش مفاهیم کارآفرینی از طریق ایجاد دانشگاه کارآفرین، نقش حساس و مهمی بر عهده دارد. بنابراین وجود و استقرار دانشگاه کارآفرین برای حل مسائل و بهبود روند توسعه کشور امری ضروری محسوب میشود. آگاه سازی و ایجاد فرهنگ و روحیه کارآفرینی، انتقال دانش فنی و مهارتهای خاص کارآفرینی، آماده سازی مخاطبان برای پژوهش در مقوله کارآفرینی، ایجاد اشتغال و راه اندازی کسب و کار و تحکیم و حفظ بقای کسب و کارهای نوپا، از جمله اهدافی هستند که توسط دورههای آموزش کارآفرینی تعقیب میشوند.