سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان- محیط زیست و منابع طبیعی

چکیده:

خشکسالی پدیده ای است که به صورت طبیعی در هنگامی که میزان بارندگی به مراتب کمتر از سطوح ثبت شده عادی بوده اتّفاق افتاده و باعث عدم تعادل شدید آب شناسی می شود که اثر منفی بر روی سیستم های تولید منابع زمینی گذاشته و اثراتی مانند خشک شدن تالاب ها، محدودیت و کمبود منابع آب شیرین، محدودیت رشد گیاهان، تغییر اقلیم و آلودگی های محیط زیست، افزایش بیماری ها و… را به همراه دارد. این پدیده با توجه به آمارهای بارندگی و باد سازمان هواشناسی کشور طی سال های ۱۹۶۶-۲۰۰۵ با دوشاخص استاندارد یارش و شاخص درصد نرمال بارندگی و رسم گلباد مورد بررسی قرارگرفت.و نتایج شاخص های مذکور با هم مقایسه گردید و نتایج تا حدود زیادی به هم نزدیک بود به طوریکه طبق نتایج SPI و PNPI سال ۱۹۶۶خشکسالی بسیار شدید وسال های۱۹۶۷، ۱۹۷۳، ۱۹۸۵خشکسالی شدید و سال های ۱۹۸۸، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵،۱۹۹۷خشکسالی در وضعیت متوسط بوده است. و با رسم گلباد سالانه با نرم افزارWrplot باد غالب منطقه در جهت شمال شرقی بوده است و دریافت شد که شمال شرق کاشان به کویرها و شوره زارها ختم می شود که اقلیم منطقه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.