سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام نورمحمدی – دانش آموخته گروه صنایع غذاییدانشگاه تبریز
سیدهادی پیغمبردوست – دانشگاه تبریز
عارف اولادغفاری – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اذربایجان شرقی

چکیده:

قندهای الکلی یا پلی اولها جزء قندهای یا الکلها طبقه بندی نمی شوند بلکه کربوهیدراتهایی هستند که از طریق هیدروژناسیون کربوهیدراتهای طبیعی به دست م ی آیند درتهیه این ترکیبات گروه آلدهیدی یا کتونی با گروه هیدروکسیل جایگزین می شود این کربوهیدراتها سرطان زایی کمتر نیاز به انسولین کمتر کالریزایی کمتر و پایداری شیمیایی فیزیکی و میکروبیولوژیکی بالاتری دارند این ترکیبات کاملا ایمن بوده و هیچ تهدیدی برای سلامتی به شمار نمی روند پیشرفته ای اخیر باعث افزایش تعداد این قندها و افزایش کاربرد این جایگزین های قند درمواد غذایی رژیمی شده است.