سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیرن بارک – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه ا
رضا زارعی سهامیه – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران،
سیدوحید شاهرخی – استاد یار گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،خرم آباد
عسگر فتحی پور – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه ا

چکیده:

توده نفوذی مورد مطالعه در ۱۰ کیلومتری جنوب شرق نورآباد و در شمال غربی روستای شاه آباد،واقع شده است. توده ی مورد مطالعه به به لحاظ کانی شناسی در بر دارنده ی الیوین گابرو، ارتو گابرو، گابرو نوریت و تروکتولیت است. ضمناً این توده متعلق به کمربند کوه زایی زاگرس می باشد. سنگهای گابرویی مورد نظر تا حد بسیار زیادی سالم و دارای بافتهای گرانولار و کومولایی است.کانی های عمده ی تشکیل دهنده ی سنگها عبارتند از پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و ارتوپیروکسن، آمفیبول به مقدار بسیار کمی مشاهده می شود.روابط کانی شناسی نشان می دهد که ترتیب تبلور کانی ها به صورت الیوین، پیروکسن و پلاژیوکلاز می باشد. بر اساس نمودارهای پترولوژیکی توده مورد نظر در زمره ی سنگ های کم پتاسیم قرار می گیرد. همچنین با استفاده از نمودارهای جدا کننده ی محیط زمین ساختی توده ی مورد نظر در گستره ی حوزه های حاشیه ای قرار میگ یرند. بررسی عناصر کمیاب توده ی مورد مطالعه روند نزولی را از عناصر سبک به سنگین نشان می دهد و از جمله بی هنجاریهای موجود غنی شدگی ازS rو تهی شدگی ازNB است. همچنین بررسی الگوی پراکندگی عناصر کمیاب، تشکیل ماگمای کالکو آلکالن را از ذوب لبه ی پوسته اقیانوسی فرورونده به داخل گوشته پیشنهاد می نماید