سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل قهاری – کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
آرزو لاریجانی – دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

عرصه اخلاق یکی از کارکردهای مهم نظام حرفه ای خصوصاً در حوزه ی کارآفرینی است. این امر از موضوعات چالش برانگیز است که یک طرف آن به مبانی فرهنگی، خانوادگی و روان شناختی متصل است و طرف دیگر آن پا در ایدئولوژی و باورهای اعتقادی افراد دارد. از آنجا که دیدگاه های فلسفه ی اخلاق بالاخص در نظام ارزشی از مبانی مهم فعالیت های اقتصادی است، کارآفرینی نیز که از مباحث مهم عنصر تطور و تغییر است برون از این گستره نیست. در این مقاله سعی شده است که ویژگی های کارآفرینان و مؤلفه های اخلاقی در نظام ارزشی در آغاز به طور مجزا با تعریف عرصه هر کدام بررسی شود و سپس با پرداختن تطبیقی به این مقوله در تکاپوی ارائه ی مدلی تطبیقی بوده ایم که در آن دلالت های مربوط به حوزه اخلاق در تناظر با مؤلفه های کارآفرینی از لحاظ اهداف، اصول و روش مورد بررسی قرار گرفته است.