سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلام حسین اسکانی کزازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

نقش گردشگری در اقتصاد اجتماع و فرهنگ در اغلب کشورهای دنیا بر کسی پوشیده نیست در این رابطه ژئوتوریسم که پدیده های متنوع طبیعت اطلاق میشود میتواند در توسعه گردشگری موثر واقع شود وجود اشکال کارستی (آهکی شکل) در ایران به ویژه همدان مانند غارها، لاپیه ها و کانیون ها می تواند استان همدان را به یک منطقه با قابلیت های جاذبه های ژئوتوریستی تبدیل کند .در این مقاله با توجه به نقشه های مختلف توپوگرافی و زمین شناسی و مطالعات میدانی اشکال کارستی مناطق مختلف همدان را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت به یافته های مهمی دست پیدا میکند. مهمترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که وجود اشکال کارستی همدان بویژه غارها میتواند این استان را به قطب گردشگری و ژئوتوریستی تبدیل نمایند.