سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا علی پور – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده کشاورزی – گروه هشت روش‌شناسی کشاورزی – دانش
علی اصغر طالبی – دانش در گروه حشره شناسی کشاورزی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس
یعقوب فتحی پور – استاد گروه حشره ‌شناسی کشاورزی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زنبور Cephalonomia tarsalis (Ashmead) (Hym.: Bethylidae) پارازیتوئید لارو و شفیره شپشه دندانه دار ملات می‌باشد. ریشه‌های بیولوژیک زنبور C. tarsalis در دمای ۱ ± ۲۵ درجه سلسیوس ، رطوبت ۵ ± ۶۰% و در پی نوری ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. زنبور ماده معمولاً تخم خود را روی قفسه سینه لاروسن ۳ میزبان می‌گذارد. نتایج نشان داد که میانگین دوره جنینی پخت ۱/۰ ± ۲ روز می‌باشد. میانگین دوره رشد و نمو یک لاروی ۸۱۴/۰ ± ۶۲/۲ روز بود . میانگین دوره شفیرگی ۸۴۸/۰ ± ۹۷/۱۴ رز بود. میانگین طول عمر حشرات کامل نر و ماده به ترتیب به ۲۸۵/۰ ± ۹۵/۵ و ۱۵۸/۰ ± ۳۴ روز است. میانگین طول نسل حشرات نر و ماده به ترتیب ۳۰۵/۰ ± ۳۴/۳۰ و ۰۱/۱ ± ۲۶/۵۵ روز بود.