سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر شاهنازیان – تبریز، میدان شهدا، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان، واحد کارشناسا
سعید عبدحافظ – تبریز، نصف راه، اداره کل کار و امور اجتمائی استان، دانشجوی رشته مدیریت
مجید مقصودی – تبریز، میدان شهدا، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان، واحد روابط عم

چکیده:

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی سازمانی در سازمان های فعلی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می رود. در هر سازمانی کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و باید تلاش کرد که توانایی آن ها بیشتر شود و مهم تر از همه باید شرایطی را فراهم نمود که کارآفرینان بتوانند ابراز وجود نموده و توانایی هایشان را به صورت بالفعل درآورند. افرادی که به استعدادهای خود اعتقاد زیادی دارند، چیزهایی را ایجاد کنند که از خود آن ها باشد. آن ها خواهان مسئولیت، نیاز شدید به مطرح کردن خود و آزادی بیشتر در ساختار سازمانی فعلی هستند. هنگامی که آن ها از چنین آزادی برخوردار نباشند و نیازهای آنان تامین نشود ناکام شده و این ناکامی باعث می شود که بهره وری فرد کاهش یافته و حتی ممکن است فرد سازمان خود را به امید برآورده کردن این نیازها در جایی دیگر ترک کند. در اغلب موارد که کارآفرینان سازمانی مورد حمایت سازمان قرار نمی گیرند، با تشویق و حمایت سرمایه گذاران مخاطره پذیر از سازمان خارج شده و تصمیم به کارآفرینی مستقل می گیرند.بنابراین به منظور جلوگیری از خروج افراد کارآفرین از سازمان توجه به کارآفرینی سازمانی و فراهم آوردن بستر مناسبی برای آن شدیداً مورد تاکید و توجه شرکت ها قرار می گیرد. در این مقاله لزوم وجود کارآفرینی سازمانی مطرح می گردد.