سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا خوانساری – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی – کلینیک مشاوره و روانشناختی سلام – اراک
حمیدرضا جمیلیان – استادیار – روانپزشک – دانشگاه علوم پزشکی اراک
مینا مجتبایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – دکترای روانشناسی بالینی

چکیده:

اختلال شخصیت مرزی شایعترین اختلال شخصیت در بین مراجعان بالینی است و برآورد می شود که بین ۸ درصا تا ۱۰ درصد این افراد اقدام به خودکشی کامل میکنند و تهدیدها و اقدامهای خودکشی نیز در آنان بسیار شایع است. نقش موثر هوش هیجانی در اقدام کنندگان به خودکشی به عنوان عامل موثر در توانمندهای افراد در زمینه شناخت هیجانهای خود و دیگران و مدیریت افکار و عمل نشان داده شده است. موارد: مورد یک ؛ خانم ۲۷ ساله مطلقه ، با سابقه سوء مصرف مواد ، اقدامهای مکرر خودکشی که در مصاحبه بالینی و آزمونهای چمد وجهی میلونMCMI-III تشخیص اختلال شخصیت مرزی را دریافت کرد دو ماه پیش از خودکشی آزمون هوش هیجانی بار-اون از وی اخذ شد. در پی شکست عاطفی اقدام به خودسوزی در محوطه بازی کودکان کرد و بر اثر شدت سوختگی فوت کرد. مورد دوم ؛ مرد ۲۴ ساله بیکار با سابقه اقدام مکرر خودکشی و بستری های پی در پی در بخش اعصاب و روان بیمارستان و سابقه محرم آمیزی که در مصاحبه بالینی و ازمون بالینی چند وجهی میلونMCMI-III تشخیص اختلال شخصیت مرزی را دریافت کرد سه ما پیش از خود کشی آزمون هوش هیجانی بار- اون از وی اخذ شد . در پی مشاجره با همسرش و تشدید اختلافات زناشویی اقدام به خودکشی کرد با مقدار زیادی داروهای اعصاب نمود و فوت کرد. نتیجه گیری : اقدام به خودکشی دارای پیامدهای فردی ، اجتماعی ، روانشناختی ، فرهنگی و اقتصادی است. نتایج اینپژوهش نشان داد که هوش هیجانی پایین و کسب نمران پایین در خورد مقایس های مسئله ، خوشبختی ، تحمل فشار روانی ، استقلال ، واقع گرایی ، عزت نفس ، کنترل تکانش و انعطاف پذیری از مهمترین عوامل خطر بالینی و پیش بینی کننده اقدام به خودکشی در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی است.