سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
مهران ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
محسن سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده:

ساختار حفره ای مصالح سیمانی که به کمک تخلخل، نفوذپذیری، پوکی و اندازه توزیع ازپیش تعیین میشود، ویژگی بسیار مهمی است که می تواند روی خواص مصالح مثل مقاومت و دوام بتن تاثیر گذار باشد.با این وجود پارامتر حفره می تواند اولین فاکتوری باشد که روی خواص بتن کفی اثر بگذارد در نگاه عمیق واز چشم اندازی دیگراین پارامتر نیاز به برقراری روابط بین بتن کفی وخواص مصالح دارد. به منظور ارزیابی این روابط لازم است پارامترهایی را که در ساختار تخلخل بتن کفی نقش عمده ای دارند، اندازه گیری کرده و توضیح دهیم.این مقاله در رابطه با تحقیقاتی استکه درمورد ساختار تخلخل بتن کفی به کمک چند پارامتر و تاثیر این پارامترها روی جرم ویژه و مقاومت انجام شده است. یک دوربین متصل به میکروسکوپ نوری و کامپیوتر با نرم افزار تحلیل تصویرها، برای شناخت این پارامترها استفاده شده است. می دانیم که غیر از پارامترهای تخلخل که قبلا بررسی شده، حجم، اندازه و فاصله تخلخل ها روی مقاومت و جرم ویژه تاثیر گذار است. اندازه ی توزیعتخلخل های باریکتر کم عرض تر) و یا مخلوط باعث افزایش مقاومت می شود. در حجمبالای کف، به نظر میرسد که با هم ادغام شدن حباب ها باعث تشکیل حفره های بزرگتر می شود و در نتیجه توزیع وسیع سایزهای حفره ها و مقاومت کمتر دیده میشود. شکل تخلخل هیچ تاثیر روی خواص بتن کفی ندارد.