سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهرزاد گودرزی آزاد – دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

چکیده:

بابررسی وتقویت نقاط برجسته مقالات درباره تفاضل توابع محدب قسمت هایی از آن کوشش شده است که ویژگیهای توابع D.C برای استفاده دربهینه سازی d.c و انالیز هرچه بیشتر گردآوری میشود.