سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلال آقامحمدی اقدم – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمد زارع – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
حاجی کریمی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

سد سازبن بر روی رودخانه سیمره در یال شمال شرقی تاقدیس لانه ، در استان ایلام واقع در غرب ایران ساخته خواهد شد . محور سد بر روی سازند کارستی آسماری قرار گرفته است که این سازند بین دو سازند مارنی پابده گورپی و گچساران واقع شده است . سطح سفره آب در فصل تر بصورت روزانه و در فصل خشک هفته ای یکبار بمدت ده ماه در ۱۸ پیزومتر اندازه گیری شده است . یونهای اصلی ، هدایت الکتریکی و درجه حرارت شش بار در همه پیزومترها و چشمه ها و ۶ مقطع رودخانه سیمره اندازه گیری شده است . جهت جریان آب بر اساس سطح آب در پیزومترها از تکیه گاههای سد بطرف رودخانه سیمره میباشد . ویژگیهای هیدروشیمی سازندهای مختلف بر اساس میزان هدایت الکتریکی ، تغییرات زمانی هدایت الکتریکی ، منحنی شولر و تیپ آب بررسی شده است . نتایج نشان میدهد ککیفیت آب بطور اجمالی تابع لیتولوژی مسیر جریان آب می باشد . جریان آب در سازند پابده گورپی به زون تدریجی این سازند که از آهک و آهک مارنی تشکیل شده است محدود میشود . بنابراین رفتار هیدروشیمیایی سازند پابده گورپی اساسا شبیه سازند آسماری پای ینی میباشد . کیفیت آب در داخل پیزومترها که در داخل زون تدریجی سازند پابده گورپی و آسماری تحتانی قرار گرفته اند به میزان توسعه کارست در پیزومترها و لیتولوژی مسیر حرکت آب در بالادست پیزومترها بستگی دارد . کیفیت آب در دو پیزومتر مجاور ممکن است مشابه نباشد که هتروژنیتی سازندهای کارستی را نشان میدهد .